Διδάσκοντες

Διδάσκοντες

Δημήτρης Μπιλάλης

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

1) Κυκλώματα, καθεστώτα ήχου κι ηχοτοπία

2) Οι τρομακτικές μηχανές που γράφουν ήχους

3) Οι μηχανές του ήχου ως τεχνολογίες πρόσθεσης

4) Ακούγοντας ‘μόνος μαζί με άλλους’

5) Προετοιμάζοντας το έδαφος για το ραδιόφωνο: οι πρώτες διαμάχες για τον έλεγχο των ραδιοσυχνοτήτων

6) H γένεση του ραδιοφώνου

7) H εκτατική μηχανή του ήχου

8) Η μηχανή της μεγάλης υπόσχεσης

9) Ο νέος ακροατής του μαζικού πολιτισμού

Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

Το μάθημα αποσκοπεό στο να εξοικειώσει τους φοιτητές/τριες με την ιστορία του ήχου και των οπτικοακουστικών τεχνολογιών κατά τον 20ο αιώνα.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

Δεν υπάρχουν.

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

 

  • Kittler F. (2005): Γραμμόφωνο, κινηματογράφος, γραφομηχανή, Νήσος, Αθήνα
  • Χορκχάιμερ Μ., Αντόρνο Τ. (1996): Διαλεκτική του Διαφωτισμού, Νήσος, Αθήνα