Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Εγγραφή

Εκπαιδευόμενου
Αφορά τους χρήστες που ΔΕΝ έχουν e-mail του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Δημιουργία Νέου Λογαριασμού
Αφορά τους χρήστες που έχουν e-mail του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Πιστοποίηση μέσω LDAP
Εκπαιδευτή
Αίτηση Νέου Λογαριασμού (Αφορά μόνο ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΕΣ και ΟΧΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ)