Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Econophysics Επιχ Οικονομική (ANTMB128) Ηλίας Κεβόρκ
MSc ΕΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ (ANTMB210)ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ ΗΛΙΑΣ ΚΕΒΟΡΚ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΘ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ
MSc ΕΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ & ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (ANTMB111)ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ
MSc ΕΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ/ΟΙΚ. ΦΥΣΙΚΗ - ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ  (ANTMB204)ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ
MSc ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ Ι (ANTMB183)ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΔΑΜΟΥ
NEKA Seminar (ANTMB168)Γεώργιος Σταμπουλής
Αστική Ανάπτυξη & Αγορά Ακίνητων - Real Estate (ΤΟΕ - ΣΑΤΠ Master) (ANTMB114)ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
Δημόσια Οικονομική (ANTMB185)Μιχαήλ Ζουμπουλάκης - Χρήστος Κόλλιας
Διοίκηση Δημόσιων Οργανισμών (ANTMB181)ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ/ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Διοικητική Λογιστική Ι (ANTMB196)Αυγουστίνος Δημητράς
ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ANTMB208)ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ
Επιχειρησιακή Διαχείριση - Μετ/κό (ANTMB150)Γεώργιος Σταμπουλής
Ευρωπαϊκοί Θεσμοί (ANTMB201)ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
.
Εφαρμοσμένη Οικονομική Ανάλυση (ANTMB212)Μιχαήλ Ζουμπουλάκης
.
ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ANTMB155)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Θεματα Διεθνους και Ευρωπαικης Πολιτικης (ANTMB175)Νικόλαος Κυριαζής
.
Θέματα Εργασίας, Απασχόλησης και Προσωπικού (MSc) (ANTMB179) Αθηνά Οικονόμου
Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (ANTMB172)ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ) (ANTMB140)ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
.
Οικονομία και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MSc) (ANTMB148) Athina Economou
Οικονομικά του Τουρισμού και του Πολιτισμού (ANTMB166)Μιχαήλ Ζουμπουλάκης -Θεόδωρος Μεταξάς
.
Ποσοτικές Μέθοδοι Λήψης Επιχειρηματικών Αποφάσεων (ANTMB129)Κυριακή Τσιλίκα
Ποσοτικές Μέθοδοι στη Χρηματοοικονομική (ANTMB121) Ηλίας Κεβόρκ
Στρατηγική Διοίκηση (ANTMB145)ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΜΠΕΛΛΟΥ
Χρηματοοικονομική Διοίκηση (ANTMB115)Γεώργιος Ιατριδης
Χωρική Ανάπτυξη και Στρατηγικός Σχεδιασμός (ΤΟΕ Master) (ANTMB182)ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ και ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΤΑΞΑΣ
Ψηφιακό Μάρκετινγκ (ANTMB205)ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ