Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΠΕΓΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ/ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Α ΚΥΚΛΟΣ (SEAC274)Argyropoulos Vassilios
Πληροφορική (SEAC222)Ανταλλαγή αρχείων ΠΤΕΑ
.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΩΝ ΡΟΜΑ (SEAC324) Charoula Stathopoulou
Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Πανεπιστημιακή Διδασκαλία (SEAC291)Καφένια Μπότσογλου, Ιωάννης Ρουσσάκης
.
Ψυχοεκπαιδευτική υποστήριξη εκπαιδευτικών ΜΑΑΣ (SEAC315)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ