Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή (SEAC123)Μάγδα Νικολαραίζη
Διαφοροποίηση Αναλυτικού Προγράμματος και Προσαρμογές στη Διδασκαλία (SEAC319)Argyropoulos Vassilios
Εκπαίδευση και αναπηρία (SEAC299)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
.
Εργαστήριο Ι: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης (SEAC174)Γεώργιος Κλεφτάρας
.
ΠΜΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ-Θεωρητικές Προσεγγίσεις στην Αντιμετώπιση των Μαθησιακών Δυσκολιών (SEAC112)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ...(ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ) (SEAC278)ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ-ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ
.
ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (SEAC308)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ