Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
English for Special Purposes (SEAC136)Vassilis Argyroulis
.
Αγωγή υγείας (SEAC261)Ιουλία Νησιώτου, Καραγιάννη Αντωνία-Δήμητρα
.
Αναλυτικά Προγράμματα για Παιδιά με Αυτισμό (SEAC130)Μαυροπούλου Σοφία
Αναλυτικά Προγράμματα για Παιδιά με Αυτισμό (SEAC286)Νικόλαος Κυπαρισσός
Ανάπτυξη Εφαρμογών για την Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή (SEAC200)Charalampos Karagiannidis
Ανάπτυξη του Λόγου (SEAC143)Ελένη Γκανά
Βασικές αρχές επικοινωνίας και εκπαίδευσης κωφών και βαρήκοων ατόμων (SEAC124)Μάγδα Νικολαραίζη
.
Βασικές γεωμετρικές έννοιες και η διδασκαλία τους (SEAC158)Charoula Stathopoulou
Βασικές Έννοιες και Τεχνικές των Μαθηματικών (SEAC155)Charoula Stathopoulou
Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστημών (SEAC217)Διονύσιος Βαβουγυιός
.
Γενικές Αρχές Οικολογίας (SEAC167)Στέφανος Παρασκευόπουλος
ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (SEAC179)Παναγιώτα Σταυρούση
Διάσπαση Προσοχής / Υπερκινητικότητα: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις / Ακαδ. Έτος 2017-2018 (SEAC293)Χριστίνα Ρούση - Βέργου
Διάσπαση Προσοχής/Υπερκινητικότητα: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις (ΕΑ13Ε) (SEAC197)ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
.
Διαταραχές Κίνησης και Οπτικής Αντίληψης 2015-2016 (SEAC270)Αργύρης Καραπέτσας
.
Διαφοροποιημένη αξιολόγηση και διδασκαλία σε κωφά/βαρήκοα παιδιά (SEAC118)Μάγδα Νικολαραίζη
Διδακτικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες (Εαρινό 2016-17) (SEAC126)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ
Διδακτική των Μαθηματικών (SEAC156)Charoula Stathopoulou
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (SEAC231)Διονύσιος Βαβουγυιός
.
Διδασκαλία κοινωνικής κατανόησης σε παιδιά με αυτισμό (SEAC153)Μαυροπούλου Σοφία
Διδασκαλία Νεοελληνικής Γλώσσας ως Ξένης (SEAC300)Γεωργία Ανδρέου
Διδασκαλία του Γραπτού Λόγου (SEAC142)Ελένη Γκανά
Διοίκηση της Τάξης & Διαχείριση της Συμπεριφοράς των Μαθητών (SEAC135)ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Εγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση στη νηπιακή ηλικία (SEAC257)ΙΟΥΛΙΑ ΝΗΣΙΩΤΟΥ
.
ΕΘΝΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (SEAC294)Charoula Stathopoulou
Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς (ΕΑ26Ε) (SEAC196)ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
.
Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (SEAC219)Γεωργία Ανδρέου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (SEAC186)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΣΗ
Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Όρασης (SEAC104)Βασίλειος Αργυρόπουλος
.
Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ (SEAC165)Charalampos Karagiannidis
.
Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες 1ο Εξάμηνο (Υ) (SEAC246)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ
Εκπαίδευση και αναπηρία (SEAC115)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
.
Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες (SEAC228)Σωτηρία Τζιβινίκου
.
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή (SEAC254)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
Εκπαιδευτική αξιολόγηση στην ειδική αγωγή και την ενταξιακή Εκπαίδευση (SEAC287)Βασίλειος Σταυρόπουλος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (SEAC128)ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΩΤΑ
.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΜΕΑ (SEAC266)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 1 (SEAC132)Γαλήνη Σαπουντζάκη
.
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 2 (SEAC226)Γαλήνη Σαπουντζάκη
.
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 3 (SEAC193)Γαλήνη Σαπουντζάκη
.
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 4 (SEAC227)Γαλήνη Σαπουντζάκη
.
Εννοιες των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση (SEAC232)Διονύσιος Βαβουγυιός
.
Εξέλιξη Παιδαγωγικών Θεωριών (SEAC207)Ηλίας Αβραμίδης
.
Εργαστηριακή εξάσκηση στην παθολογία της γλώσσας, της μνήμης και των επιτελικών λειτουργιών (ΨΓ16Ε)Καραπέτσας Ανάργυρος
.
Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές κίνησης και οπτικής αντίληψης (SEAC213)Καραπέτσας Ανάργυρος
.
Ερευνητικές Εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή (SEAC234)Ηλίας Αβραμίδης
.
Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (SEAC168)Στέφανος Παρασκευόπουλος
.
Εφαρμογές ΤΠ στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή & Διδακτική της Πληροφορικής (SEAC166)Charalampos Karagiannidis
Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή (SEAC199)Charalampos Karagiannidis
.
Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών (SEAC157)Charoula Stathopoulou
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΩΦΑ/ΒΑΡΗΚΟΑ ΠΑΙΔΙΑ (SEAC117)Μάγδα Νικολαραίζη
Η γλωσσική ανάπτυξη των κωφών/βαρήκοων παιδιών: Ο ρόλος της έγκαιρης παρέμβασης (SEAC125)Μάγδα Νικολαραίζη
Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (SEAC110)Argyropoulos Vassilios
.
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (SEAC108)Argyropoulos Vassilios
.
Θεωρία Διδασκαλίας Ι (SEAC111)ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρία Διδασκαλίας Ι (2017-18) (SEAC297)Ιωάννης Ρουσσάκης
Κινητικά προβλήματα και πολλαπλές αναπηρίες (SEAC260)Ιουλία Νησιώτου
.
Κλινική νευροψυχολογία του παιδιού (SEAC212)Καραπέτσας Ανάργυρος
.
Κλινική Νευροψυχολογία του παιδιού 2015-2016 (SEAC269)Αργύρης Καραπέτσας
.
Κλινική ψυχολογία: Ψυχολογικά προβλήματα παιδιών (SEAC233)Γιώργος Κλεφτάρας
Κοινωνική ένταξη μαθητών με αναπηρία (SEAC264)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
Κοινωνική ένταξη μαθητών με αναπηρία (Διδάσκουσα, Α. Φύσσα) (SEAC295)Αριστέα Φύσσα
Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις στη γλώσσα και τη διδασκαλία (SEAC289)Ελένη Γκανά
.
Μάθημα [ΕΑ31Ε]: Κοινωνική ένταξη μαθητών με αναπηρία (SEAC284)ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (SEAC180)Παναγιώτα Σταυρούση
Μεθοδολογία δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής Ι (SEAC152)Καφένια Μπότσογλου
.
Μεθοδολογία δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής ΙΙ (SEAC121)Καφένια Μπότσογλου
Μεθοδολογία Έρευνας (SEAC190)Ηλίας Αβραμίδης
.
Νευροψυχολογία και Ειδικές Διαταραχές Μάθησης (SEAC290)Αργύρης Καραπέτσας
.
ΝΟΗΣΗ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (SEAC283)ΜΑΡΙΖΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
.
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ BRAILLE – KATAKTHΣΗ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (SEAC119)Argyropoulos Vassilios
.
Παθογένεση της αναπηρίας (SEAC249)Ιουλία Νησιώτου
.
Παιδαγωγική της ένταξης (MHXD203)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
.
Πειραματική Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών (SEAC218)Διονύσιος Βαβουγυιός
.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (SEAC103)Στέφανος Παρασκευόπουλος
.
Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας (SEAC191)Ηλίας Αβραμίδης
.
Πολυγραμματισμοί και εκπαίδευση (SEAC203)Ελένη Γκανά
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Ι (SEAC109)ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΙ (SEAC116)ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πρακτική Άσκηση Γενικής Αγωγής Ι (Κατεύθυνση Δασκάλων, 2017-18) (SEAC298)Ιωάννης Ρουσσάκης
Πρακτική Άσκηση ΙΙ (κατευθυνση Νηπιαγωγών (SEAC256)Καφένια Μπότσογλου
Πρακτική Άσκηση Κατεύνθυνσης Νηπιαγωγών (SEAC242)Καφένια Μπότσογλου
.
πρακτική ΙΙ εαρινού (SEAC129)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΑΖΙΔΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΜΕΑ Ι & ΙΙ 2017-18 (SEAC106)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ
Στατιστική (SEAC208)Ηλίας Αβραμίδης
.
Σύγχρονα Διδακτικά Μοντέλα για μαθητές με αυτισμό (SEAC114)Νικόλαος Κυπαρισσός
Σύγχρονα Διδακτικά Μοντέλα για παιδιά με αυτισμό (SEAC154)Μαυροπούλου Σοφία
Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (SEAC120)Καφένια Μπότσολγου
Συναισθηματικές Δυσκολίες & Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις (SEAC224)ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
.
Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία (SEAC192)Καφένια Μπότσογλου
.
Το Φάσμα του Αυτισμού (SEAC201)Μαυροπούλου Σοφία
Το Φάσμα του Αυτισμού (SEAC271)Νικόλαος Κυπαρισσός
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (SEAC164)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΣΗ
Ψυχοφυσιολογία (SEAC101)Φίλιππος Βλάχος
.