Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
English for Special Purposes (SEAC136)Vassilis Argyroulis
.
Αγωγή υγείας (SEAC261)Ιουλία Νησιώτου, Καραγιάννη Αντωνία-Δήμητρα
.
Αναλυτικά Προγράμματα για Παιδιά με Αυτισμό (SEAC130)Μαυροπούλου Σοφία
Αναλυτικά Προγράμματα για Παιδιά με Αυτισμό (SEAC286)Νικόλαος Κυπαρισσός
Ανάπτυξη Εφαρμογών για την Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή (SEAC200)Charalampos Karagiannidis
Ανάπτυξη του Λόγου (SEAC143)Ελένη Γκανά
Βασικές αρχές επικοινωνίας και εκπαίδευσης κωφών και βαρήκοων ατόμων (SEAC124)Μάγδα Νικολαραίζη
.
Βασικές γεωμετρικές έννοιες και η διδασκαλία τους (SEAC158)Charoula Stathopoulou
Βασικές Έννοιες και Τεχνικές των Μαθηματικών (SEAC155)Charoula Stathopoulou
Βασικές Έννοιες Φυσικών Επιστημών (SEAC217)Διονύσιος Βαβουγυιός
.
Γενικές Αρχές Οικολογίας (SEAC167)Στέφανος Παρασκευόπουλος
ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (SEAC179)Παναγιώτα Σταυρούση
Διάσπαση Προσοχής / Υπερκινητικότητα: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις / Ακαδ. Έτος 2017-2018 (SEAC293)Χριστίνα Ρούση - Βέργου
Διάσπαση Προσοχής/Υπερκινητικότητα: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις (ΕΑ13Ε) (SEAC197)ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
.
Διαταραχές Κίνησης και Οπτικής Αντίληψης 2015-2016 (SEAC270)Αργύρης Καραπέτσας
.
Διαφοροποιημένη αξιολόγηση και διδασκαλία σε κωφά/βαρήκοα παιδιά (SEAC118)Μάγδα Νικολαραίζη
Διδακτικές προσεγγίσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες (Εαρινό 2016-17) (SEAC126)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ
Διδακτική των Μαθηματικών (SEAC156)Charoula Stathopoulou
Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (SEAC231)Διονύσιος Βαβουγυιός
.
Διδασκαλία κοινωνικής κατανόησης σε παιδιά με αυτισμό (SEAC153)Μαυροπούλου Σοφία
Διδασκαλία του Γραπτού Λόγου (SEAC142)Ελένη Γκανά
Διοίκηση της Τάξης & Διαχείριση της Συμπεριφοράς των Μαθητών (SEAC135)ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
Εγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση στη νηπιακή ηλικία (SEAC257)ΙΟΥΛΙΑ ΝΗΣΙΩΤΟΥ
.
ΕΘΝΟΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ (SEAC294)Charoula Stathopoulou
Ειδική Αγωγή: Εκπαίδευση παιδιών με προβλήματα συμπεριφοράς (ΕΑ26Ε) (SEAC196)ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
.
Εισαγωγή στη Γλωσσολογία (SEAC219)Γεωργία Ανδρέου
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (SEAC186)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΣΗ
Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα Όρασης (SEAC104)Βασίλειος Αργυρόπουλος
.
Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ (SEAC165)Charalampos Karagiannidis
.
Εισαγωγή στις Μαθησιακές Δυσκολίες 1ο Εξάμηνο (Υ) (SEAC246)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ
Εκπαίδευση και αναπηρία (SEAC115)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες (SEAC228)Σωτηρία Τζιβινίκου
.
Εκπαιδευτική Αξιολόγηση στην Ειδική Αγωγή (SEAC254)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
Εκπαιδευτική αξιολόγηση στην ειδική αγωγή και την ενταξιακή Εκπαίδευση (SEAC287)Βασίλειος Σταυρόπουλος
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (SEAC128)ΚΥΡΙΑΚΗ ΓΙΩΤΑ
.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΣΜΕΑ (SEAC266)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 1 (SEAC132)Γαλήνη Σαπουντζάκη
.
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 2 (SEAC226)Γαλήνη Σαπουντζάκη
.
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 3 (SEAC193)Γαλήνη Σαπουντζάκη
.
Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 4 (SEAC227)Γαλήνη Σαπουντζάκη
.
Εννοιες των Φυσικών Επιστημών στην Προσχολική Εκπαίδευση (SEAC232)Διονύσιος Βαβουγυιός
.
Εξέλιξη Παιδαγωγικών Θεωριών (SEAC207)Ηλίας Αβραμίδης
.
Εργαστηριακή εξάσκηση στην παθολογία της γλώσσας, της μνήμης και των επιτελικών λειτουργιών (ΨΓ16Ε)Καραπέτσας Ανάργυρος
.
Εργαστηριακή εξάσκηση στις διαταραχές κίνησης και οπτικής αντίληψης (SEAC213)Καραπέτσας Ανάργυρος
.
Ερευνητικές Εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή (SEAC234)Ηλίας Αβραμίδης
.
Εφαρμογές στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (SEAC168)Στέφανος Παρασκευόπουλος
.
Εφαρμογές ΤΠ στην Εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή & Διδακτική της Πληροφορικής (SEAC166)Charalampos Karagiannidis
Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή (SEAC199)Charalampos Karagiannidis
.
Εφαρμοσμένη Διδακτική των Μαθηματικών (SEAC157)Charoula Stathopoulou
Η ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΚΩΦΑ/ΒΑΡΗΚΟΑ ΠΑΙΔΙΑ (SEAC117)Μάγδα Νικολαραίζη
Η γλωσσική ανάπτυξη των κωφών/βαρήκοων παιδιών: Ο ρόλος της έγκαιρης παρέμβασης (SEAC125)Μάγδα Νικολαραίζη
Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ (SEAC110)Argyropoulos Vassilios
.
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (SEAC108)Argyropoulos Vassilios
.
Θεωρία Διδασκαλίας Ι (SEAC111)ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Θεωρία Διδασκαλίας Ι (2017-18) (SEAC297)Ιωάννης Ρουσσάκης
Κινητικά προβλήματα και πολλαπλές αναπηρίες (SEAC260)Ιουλία Νησιώτου
.
Κλινική νευροψυχολογία του παιδιού (SEAC212)Καραπέτσας Ανάργυρος
.
Κλινική Νευροψυχολογία του παιδιού 2015-2016 (SEAC269)Αργύρης Καραπέτσας
.
Κλινική ψυχολογία: Ψυχολογικά προβλήματα παιδιών (SEAC233)Γιώργος Κλεφτάρας
Κοινωνική ένταξη μαθητών με αναπηρία (SEAC264)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
Κοινωνική ένταξη μαθητών με αναπηρία (Διδάσκουσα, Α. Φύσσα) (SEAC295)Αριστέα Φύσσα
.
Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις στη γλώσσα και τη διδασκαλία (SEAC289)Ελένη Γκανά
.
Μάθημα [ΕΑ31Ε]: Κοινωνική ένταξη μαθητών με αναπηρία (SEAC284)ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΜΑΘΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (SEAC180)Παναγιώτα Σταυρούση
Μεθοδολογία δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής Ι (SEAC152)Καφένια Μπότσογλου
.
Μεθοδολογία δραστηριοτήτων προσχολικής αγωγής ΙΙ (SEAC121)Καφένια Μπότσογλου
Μεθοδολογία Έρευνας (SEAC190)Ηλίας Αβραμίδης
.
Νευροψυχολογία και Ειδικές Διαταραχές Μάθησης (SEAC290)Αργύρης Καραπέτσας
.
ΝΟΗΣΗ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (SEAC283)ΜΑΡΙΖΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
.
Ο ΚΩΔΙΚΑΣ BRAILLE – KATAKTHΣΗ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (SEAC119)Argyropoulos Vassilios
.
Παθογένεση της αναπηρίας (SEAC249)Ιουλία Νησιώτου
.
Παιδαγωγική της ένταξης (MHXD203)ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΛΑΧΟΥ
.
Πειραματική Διδασκαλία Φυσικών Επιστημών (SEAC218)Διονύσιος Βαβουγυιός
.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (SEAC103)Στέφανος Παρασκευόπουλος
.
Ποιοτικές μέθοδοι έρευνας (SEAC191)Ηλίας Αβραμίδης
.
Πολυγραμματισμοί και εκπαίδευση (SEAC203)Ελένη Γκανά
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ Ι (SEAC109)ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΙΙ (SEAC116)ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΔΑΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πρακτική Άσκηση Γενικής Αγωγής Ι (Κατεύθυνση Δασκάλων, 2017-18) (SEAC298)Ιωάννης Ρουσσάκης
Πρακτική Άσκηση ΙΙ (κατευθυνση Νηπιαγωγών (SEAC256)Καφένια Μπότσογλου
Πρακτική Άσκηση Κατεύνθυνσης Νηπιαγωγών (SEAC242)Καφένια Μπότσογλου
.
πρακτική ΙΙ εαρινού (SEAC129)ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΜΠΕΑΖΙΔΟΥ
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΜΕΑ Ι & ΙΙ 2017-18 (SEAC106)ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΖΙΒΙΝΙΚΟΥ
Στατιστική (SEAC208)Ηλίας Αβραμίδης
.
Σύγχρονα Διδακτικά Μοντέλα για μαθητές με αυτισμό (SEAC114)Νικόλαος Κυπαρισσός
Σύγχρονα Διδακτικά Μοντέλα για παιδιά με αυτισμό (SEAC154)Μαυροπούλου Σοφία
Σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις (SEAC120)Καφένια Μπότσολγου
Συναισθηματικές Δυσκολίες & Προβλήματα Συμπεριφοράς στο Σχολείο: Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις (SEAC224)ΕΛΕΝΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΥ
.
Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία (SEAC192)Καφένια Μπότσογλου
.
Το Φάσμα του Αυτισμού (SEAC201)Μαυροπούλου Σοφία
Το Φάσμα του Αυτισμού (SEAC271)Νικόλαος Κυπαρισσός
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ (SEAC164)ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΤΑΥΡΟΥΣΗ
Ψυχοφυσιολογία (SEAC101)Φίλιππος Βλάχος
.