Καταγραφή στο Αρχ. Μουσείο Τεγέας στην Αρκαδία στο πλαίσιο Πρακτικής Άσκησης
- Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014 -

Σας ενημερώνω ότι τον Ιούλιο του 2014 θα γίνει στο πλαίσιο της Πρακτικής άσκησης των φοιτητών Αρχαιολογίας ΙΑΚΑ καταγραφή από την ΛΘ' ΕΠΚΑ Αρκαδίας (Τρίπολη) σε συνεργασία με την επίκουρη καθ. του Τμήματος ΙΑΚΑ Ι. Λεβέντη, πήλινων ειδωλίων από το Ιερό Δήμητρας και Κόρης στον Αγ. Σώστη Τεγέας. Η καταγραφή θα γίνει στο Αρχ. Μουσείο Τεγέας (πολύ κοντά στην Τρίπολη Αρκαδίας) και θα προσφερθεί κατάλυμμα. Υπάρχουν θέσεις για 2-3 φοιτητές. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλώ να επικοινωνήσουν με την καθ. Ι. Λεβέντη (levnic@hol.gr) το ταχύτερο δυνατόν, το αργότερο ως τη Δευτέρα 19 Μαϊου.

Η διδάσκουσα