Υλη εξετάσεων Ιουνίου
- Πέμπτη, 15 Μαΐου 2014 -

Η Ύλη εξετάσεων του Ιουνίου έχει αναρτηθεί στο αντίστοιχο αρχείο e-class. Σας ενημερώνω ότι στο Εργαστήριο Αρχαιολογίας, υπάρχει φάκελος με φωτοτυπίες από το Βιβλίο της Γ. Αλευρά, το οποίο περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη, για όσους δεν το έχουν. Μπορείτε με την ταυτότητά σας να φωτοτυπείτε αυτές τις σελίδες και να επιστρέφετε το πρωτότυπο στο εργαστήριο Αρχαιολογίας.

 

Η διδάσκουσα

Ι. Λεβέντη