2ο μάθημα Α. Μαζαράκη
- Τρίτη, 28 Απριλίου 2015 -

Το 2ο μάθημα του κ. Μαζαράκη με θέμα τις ανασκαφικές τεχνικές στην κλασική αρχαιολογία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Μαϊου.