Βαθμολογία Ιανουαρίου 2018
- Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου 2018 -

Η βαθμολογία του Ιανουαρίου 2018 έχει αναρτηθεί στο eclass στα έγγραφα και θα παραμείκει εκεί για 1 ημέρα. Μετά θα αναρτηθεί κανονικά στο τμήμα.