Αναπλήρωση του μαθήματος "Περιβαλλοντική Μηχανική και Διαχείριση" στις 8/1/2018
- Τρίτη, 02 Ιανουαρίου 2018 -

Τη Δευτέρα 8/1/2018 και ώρα 16:00-19:00 στην Α2 αίθουσα, θα γίνει αναπλήρωση μαθήματος στην "Περιβαλλοντική Μηχανική και Διαχείριση".

Η διδάσκουσα