ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
- Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017 -

Το μάθημα της Δευτέρας 20/11/2017 δεν θα πραγματοποιηθεί. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα γίνει κατόπιν συνεννοήσεως.

Η διδάσκουσα