Βαθμολογία του μαθήματος "Περιβαλλοντική Μηχανική και Διαχείριση" Σεπτεμβρίου 2017
- Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2017 -

Η βαθμολογία του Σεπτεμβρίου 2017 έχει αναρτηθεί στο e-class, στα έγγραφα. Αύριο θα αναρτηθεί και επισήμως.