Οικονομετρία

Ανακοινώσεις

Εμπειρική εφαρμογή στο πρόγραμμα e-views
- Τετάρτη, 03 Απριλίου 2019 -

Παρακαλείσθε στο επόμενο μάθημα (5/4/19) να φέρετε τους προσωπικούς σας υπολογιστές για να πραγματοποιηθεί εμπειρική εφαρμογή στο πρόγραμμα e-views.