Εξεταστέα ύλη Φεβρουάριος 2019
- Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2019 -

ΘΕΩΡΙΑ: ό,τι είπαμε στα μαθήματα με έμφαση:
- Η χρησιμότητα της τηλεπισκόπησης στη χωροταξία.
- Κατανόηση: Διακριτικές ικανότητες δορ. εικονων: χωρική - Ραδιομετρική - φασματική - χρονική
- χαρακτηριστικά κάθε καναλιού Landsat, SENTINEL-2 (προσοχή στο κοντινό υπέρυθρο NIR: χρησιμότητα εφαρμογές)
- Φίλτρα - ιστογραμματα
- Tι είναι οι Φασματικές υπογραφές. Συμπεριφορά σε κάλυψης γης σε κάθε κανάλι του Landsat. π.χ πως συμπεριφέρεται η βλάστηση στο κανάλι 4 του Landsat-4-5?
- Διάγραμμα ταξινομήσεων ...

Δεν θα υπάρχει εξέταση στο PC. Θα δωθεί άσκηση για επίλυση στο χαρτί.

ΙΦ

ΙΦ