Υλη εξετάσεων Σεπτεμβρίου 2018
- Σάββατο, 08 Σεπτεμβρίου 2018 -

ΘΕΩΡΙΑ: ό,τι είπαμε στα μαθήματα με έμφαση:
- Η χρησιμότητα της τηλεπισκόπησης στη χωροταξία.
- Κατανόηση: Διακριτικές ικανότητες δορ. εικονων: χωρική - Ραδιομετρική - φασματική - χρονική
- χαρακτηριστικά κάθε καναλιού Landsat, SENTINEL-2 (προσοχή στο κοντινό υπέρυθρο NIR: χρησιμότητα εφαρμογές)
- Φίλτρα - ιστογραμματα
- Tι είναι οι Φασματικές υπογραφές. Συμπεριφορά σε κάλυψης γης σε κάθε κανάλι του Landsat. π.χ πως συμπεριφέρεται η βλάστηση στο κανάλι 4 του Landsat-4-5?
- Διάγραμμα ταξινομήσεων ...


ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: Επιβλεπόμενη ταξινομηση με το SNAP

Ι.Φ.