Ανάρτηση αποτελεσμάτων της εξέτασης στις 23/6/2017
- Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017 -

Ανάρτησα στα έγγραφα στον υποφάκελο Αποτελέσματα, τη βαθμολογία της εξέτασης στις 23/6/2017.

Τα γραπτά σας μπορείτε να τα δείτε τη Δευτέρα 26/6/2017 στις 14:00-15:00. 

Όποιος θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα με τη βαθμολογία του να με ενημερώσει άμεσα εντός της Δευτέρας με e-mail, η βαθμολογία θα οριστικοποιηθεί στη Γραμματεία τη Δευτέρα το βράδυ.