Ανάρτηση ασκήσεων
- Πέμπτη, 11 Μαΐου 2017 -

Ανάρτησα ασκήσεις στις Διαφορικές εξισώσεις και στο Μετασχηματισμό Laplace. Βρίσκονται στο φάκελο Έγγραφα στον υποφάκελο Ασκήσεις-Εργασίες.

Επίσης σχετικες ασκήσεις μπορείτε να βρείτε https://repository.kallipos.gr/handle/11419/6356 στα κεφάλαια 8 και 10.

Καλή μελέτη

Η Διδάσκουσα