Αναπλήρωση μαθήματος
- Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017 -

Σας ενημερώνουμε ότι το πρόγραμμα των «τελευταίων διαλέξεων» του μαθήματος «Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ» είναι το ακόλουθο:

Παρασκευή 19 Μαϊου 2017, Αίθουσα Ι, στις 17:00-19:00.

Δευτέρα 22 Μαϊου 2017, Αίθουσα ΙV, στις 16:00-19:00.

Τρίτη 23 Μαϊου 2017, Αίθουσα Ι, στις 15:00-19:00.

Τρίτη 30 Μαϊου 2017, Αίθουσα Ι, στις 15:00-19:00.

Τετάρτη 31 Μαϊου 2017, Αίθουσα Ι, στις 11:00-14:00.

 

 Η Διδάσκουσα

 

Μαρία Αδάμ