Αποτελέσματα εμβόλιμη εξεταστικής Ιανουαρίου 2017 στη Μαθηματική Ανάλυση ΙΙ
- Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017 -

Αναρτήθηκαν τα αποτελέσματα της εξέτασης Ιανουαρίου 2017 στο μάθημα. Οι φοιτητές μπορούν να δουν τα γραπτά τους την Τρίτη 28 Μαρτίου 2017 στις 14:00.

Όσοι φοιτητές έχουν* να επικοινωνήσου άμεσα μέσω e-mail με τη διδάσκουσα.