Προγραμματισμός τελευταίων διαλέξεων Μαθηματικής Ανάλυσης Ι 2016-2017
- Δευτέρα, 19 Δεκεμβρίου 2016 -

Σας ενημερώνουμε ότι οι προγραμματισμένες διαλέξεις του μαθήματος «Μαθηματική Ανάλυση Ι» για την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου και Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου αναβάλλονται. Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2017, στις 11:00-15:00 στην Αίθουσα Ι. Η προγραμματισμένη διάλεξη του μαθήματος της Τρίτης 10 Ιανουαρίου 2017 στις 19:00-21:00.θα πραγματοποιηθεί κανονικά.