Γραμμική Άλγεβρα

Ανακοινώσεις

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΟΥΝΙΟΣ 2017
- Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017 -

Η επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 στις 11:00-14:00.

Προκειμένου να σχηματιστούν τμήματα για την επαναληπτική εξέταση του εργαστηρίου της Γραμμικής Άλγεβρας, οι φοιτητές που είχαν γραπτή βαθμολογία στο εργαστήριο μικρότερη από 5, μπορούν να βρουν το ΑΜ στη λίστα στον φάκελο Εγγραφα, στον υποφάκελο  Εργαστήριο, μπορούν να περάσουν από το γραφείο της κας Βεννου την Τρίτη 30 Ιουνίου και Τετάρτη 31 Ιουνίου να δηλώσουν συμμετοχή στην εξέταση, προκειμένου να δημιουργηθούν τα τμήματα. Οι φοιτητές που έχουν ιακίωμα συμμετοχής στην εξέταση  μπορούν να βρουν το ΑΜ στη λίστα στον φάκελο Εγγραφα, στον υποφάκελο  Εργαστήριο. 

Η Διδάσκουσα