βιβλίο του μαθήματος Οικονομικά της Ανάπτυξης
- Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016 -

Αγαπητοί  φοιτητές,

Παρακαλείσθε όπως δρομολογήσετε άμεσα τη δήλωση του προτεινόμενου βιβλίου του μαθήματος για να μην βρεθείτε στη δυσάρεστη θέση να μην παραλάβετε το βιβλίο. Πρέπει να δηλώσετε το βιβλίο άμεσα στον κ. Δεληγιαννίδη στη γραμματεία του Τμήματος.

1ο βασικό προτεινόμενο βιβλίο μαθήματος : Δημοκρατία και Οικονομία, 2015 : συγγραφείς Κυριαζής Ν. και Ε.Μ. Οικονόμου.

2ο εναλλακτικό βιβλίο Οικονομική Ανάπτυξη: Θεωρίες και στρατηγικές 2015:  Παναγιώτης Ρέππας

 

Με εκτίμηση,

 

Καθηγητής Νίκος Κυριαζής

Διδάσκων μαθήματος