ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
- Τετάρτη, 10 Μαΐου 2017 -

Τη Δευτέρα 15 Μαιου 2017 και ωρα 18.00 θα πραγματοποιηθεί εργαστήριο (STUDIO) στο Γαλλικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο του μαθήματος,