Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

Λειτουργία Νέου Ενοποιημένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Μάθησης Open eClass Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
- Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 -

Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση σε μορφή pdf: http://upload.users.uth.gr/files/20190731NewUthEclass.pdf

Στα πλαίσια ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι στο 2ο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου (19/8-31/8/2019) θα τεθεί σε λειτουργία το νέο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης Open eClass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. H ηλεκτρονική διεύθυνση του νέου eclass θα είναι: https://eclass.uth.gr/ (δεν λειτουργεί ακόμη).

Η παρούσα πλατφόρμα open eclass (http://eclass.uth.gr) θα μετονομαστεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι τέλους του 2019 για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2019, και για να δοθεί η δυνατότητα στους διδάσκοντες να μεταφέρουν υλικό στο νέο e-class (η μεταφορά υλικού από τα παλιότερα συστήματα και η ανάρτηση του στο νέο eclass θα γίνεται από τον κάθε ενδιαφερόμενο διδάσκοντα). Από την 1/1/2020 το υφιστάμενο σύστημα θα αρχειοθετηθεί (με δυνατότητα online πρόσβασης στο αρχειοθετημένο υλικό).