Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
UTH e-Class 
Open eClass 3.4.1»
Δημήτρης Πατρινός; Σταμάτης Περίσσης
  • 2280
  •   -  Ανοικτά μαθήματα1059
  •   -  Απαιτούν εγγραφή785
  •   -  Κλειστά μαθήματα436
  • 40089
  •   -  Εκπαιδευτές882
  •   -  Εκπαιδευόμενοι39173
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης34