Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ταυτότητα Πλατφόρμας

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
UTH e-Class 
Open eClass 3.4.1»
Δημήτρης Πατρινός; Σταμάτης Περίσσης
  • 2061
  •   -  Ανοικτά μαθήματα1006
  •   -  Απαιτούν εγγραφή704
  •   -  Κλειστά μαθήματα351
  • 32587
  •   -  Εκπαιδευτές812
  •   -  Εκπαιδευόμενοι31740
  •   -  Χρήστης Επισκέπτης35