Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα UTH e-Class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Πέμπτη, 01 Αυγούστου 2019 -

  Δείτε την αναλυτική ανακοίνωση σε μορφή pdf: http://upload.users.uth.gr/files/20190731NewUthEclass.pdf

  Στα πλαίσια ενοποίησης των πληροφοριακών συστημάτων και υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνεται ότι στο 2ο δεκαπενθήμερο του Αυγούστου (19/8-31/8/2019) θα τεθεί σε λειτουργία το νέο Ενοποιημένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Μάθησης Open eClass του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. H ηλεκτρονική διεύθυνση του νέου eclass θα είναι: https://eclass.uth.gr/ (δεν λειτουργεί ακόμη).

  Η παρούσα πλατφόρμα open eclass (http://eclass.uth.gr) θα μετονομαστεί και θα συνεχίσει να λειτουργεί μέχρι τέλους του 2019 για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2019, και για να δοθεί η δυνατότητα στους διδάσκοντες να μεταφέρουν υλικό στο νέο e-class (η μεταφορά υλικού από τα παλιότερα συστήματα και η ανάρτηση του στο νέο eclass θα γίνεται από τον κάθε ενδιαφερόμενο διδάσκοντα). Από την 1/1/2020 το υφιστάμενο σύστημα θα αρχειοθετηθεί (με δυνατότητα online πρόσβασης στο αρχειοθετημένο υλικό).

 • - Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 -

  Σας γνωρίζουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών email (hotmail, gmail …), έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές δεν αποστέλλεται email επιβεβαίωσης από την πλατφόρμα του eclass προς τους χρήστες που έχουν εγγραφεί με λογαριασμούς email εκτος ΠΘ (hotmail, gmail …).

   Μόλις το πρόβλημα λυθεί θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.