Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα UTH e-Class αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2016 -

  Την Πέμπτη 03/11/2016 και από τις 09:00 έως τις 12:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή της λειτουργίας της πλατφόρμας eclass λόγω προγραμματισμένων εργασιών αναβάθμισης και συντήρησης.

 • - Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2016 -

  Η πρόσβαση στα ανοικτά μαθήματα (βλ. ευρετήριο ανοικτών μαθημάτων) εξαρτάται από τον τρόπο πρόσβασης που επιλέγουν οι διδάσκοντες και παρέχεται ως εξής:

  Α) Ελεύθερη πρόσβαση (χωρίς εγγραφή): οποιοσδήποτε μπορεί να επισκεφθεί το μάθημα χωρίς εγγραφή στην πλατφόρμα ή στο μάθημα (στο ευρετήριο οι τίτλοι των μαθημάτων είναι και σύνδεσμοι προς το περιεχόμενό τους κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση Β που ακολουθεί).

  Β) Ελεύθερη πρόσβαση (με εγγραφή): ο ενδιαφερόμενος πρέπει πρώτα να εγγραφεί στην πλατφόρμα (Βασικές Επιλογές > Εγγραφή) και κατόπιν αφού συνδεθεί με το όνομα χρήστη και το συνθηματικό που ο ίδιος έχει επιλέξει (η εγγραφή εγκρίνεται αυτόματα από το σύστημα) θα πρέπει να εγγραφεί στο σχετικό μάθημα (η εγγραφή στο μάθημα πραγματοποιείται με επιλογή του από τη λίστα μαθημάτων του αντίστοιχου Τμήματος, καθώς δεν είναι δυνατή η εγγραφή από το ευρετήριο ανοικτών μαθημάτων).

 • - Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2015 -

  Σας γνωρίζουμε ότι λόγω τεχνικού προβλήματος των εξωτερικών παρόχων υπηρεσιών email (hotmail, gmail …), έχει παρατηρηθεί ότι πολλές φορές δεν αποστέλλεται email επιβεβαίωσης από την πλατφόρμα του eclass προς τους χρήστες που έχουν εγγραφεί με λογαριασμούς email εκτος ΠΘ (hotmail, gmail …).

   Μόλις το πρόβλημα λυθεί θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση.