Ο Μεταπολεμικός Κόσμος

Πολυμέρης Βόγλης

Περιγραφή

Το μάθημα είναι μια εισαγωγή στην ιστορία του Ψυχρού Πολέμου και καλύπτει την περίοδο από τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι την κατάρρευση των κομμουνιστικών καθεστώτων. Χωρίζετε σε τρεις ενότητες. Η πρώτη ενότητα καλύπτει την απαρχή του Ψυχρού Πολέμου, από τη συνθηκολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας μέχρι τον πόλεμο της Κορέας. Η δεύτερη ενότητα καλύπτει τις πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές αλλαγές που συνέβησαν στη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 (τέλος της αποικιοκρατίας, οικονομικό «θαύμα», νέα κοινωνικά κινήματα). Η τρίτη ενότητα καλύπτει τις εξελίξεις από τη δεκαετία του 1970 μέχρι το 1989 (οικονομική κρίση, πτώση των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ανατολική Ευρώπη).

Κωδικός: SEAD102
Κατηγορία: Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Σε αυτήν τη θεματική ενότητα θα εξετάσουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα δώσουμε έμφαση στα αίτια και στις συνέπειές του και θα σκιαγραφήσουμε την εξέλιξή του.

 

Λέξεις Κλειδιά: Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, αίτια του πολέμου, εξόντωση Εβραίων, Ναζισμός.

Σε αυτήν την ενότητα θα εστιάσουμε στις σχέσεις που αναπτύχθηκαν μεταξύ των συμμαχικών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Θα αναφερθούμε στις διασκέψεις της Τεχεράνης, της Γιάλτας και του Πότσνταμ, καθώς επίσης και στα όσα έλαβαν χώρα στη μεταπολεμική Γερμανία.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διάσκεψη της Τεχεράνης, διάσκεψη της Γιάλτας, διάσκεψη του Πότσνταμ, Πολωνικό ζήτημα.

Σε αυτήν την ενότητα θα συζητήσουμε τη διαίρεση της Γερμανίας σε 4 ζώνες κατοχής, καθώς επίσης και άλλα σημαντικά μεταπολεμικά γεγονότα και διαδικασίες όπως το Δόγμα Τρούμαν, το σχέδιο Μάρσαλ και την ίδρυση του Ο.Η.Ε.

 

Λέξεις Κλειδιά: Διαίρεση της Γερμανίας, σχέδιο Μάρσαλ, δόγμα Τρούμαν, ΟΗΕ.

Αυτή η ενότητα αναφέρεται στη ρήξη που επιτελείται μεταξύ ΗΠΑ και ΕΣΣΔ κατά τα πρώτα μεταπολεμικά χρόνια. Θα συζητηθούν ζητήματα όπως ο αποκλεισμός του Βερολίνου κατά τη διάρκεια 1948-1949, η ίδρυση του ΝΑΤΟ και η εγκαθίδρυση των κομμουνιστικών καθεστώτων σε χώρες της ανατολικής Ευρώπης.

 

Λέξεις Κλειδιά: ΗΠΑ, ΕΣΣΔ, ΝΑΤΟ, Βερολίνο, κομμουνιστικά καθεστώτα.

Η ενότητα εστιαζει στη σταδιακή ανάδυση του Ψυχρού Πολέμου σε χώρες της Ασίας. Θα συζητήσουμε αναλυτικά την Κινεζική Επανάσταση και τον πόλεμο της Κορέας.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κινεζική Επανάσταση, Πόλεμος Κορέας, Ψυχρός Πόλεμος.

Σε αυτή τη θεματική ενότητα θα συζητήσουμε διεξοδικά τα αίτια της κρίσης της αποικιοκρατίας και της φάσεις της διαδικασίας αποαποικιοποίησης. Θα εστιάσουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις αντιαποικιακών κινημάτων όπως αυτές της Ινδοκίνας, της Ινδονησίας, της Μαλαισίας, της Ινδίας και της Αλγερίας. Τέλος, θα αναφερθούμε στους βασικούς παράγοντες που καθόρισαν το μέλλον των πρώην αποικιών.

 

Λέξεις Κλειδιά: Αποικιοκρατία, αποαποικιοποίηση, αντιαποικιακά κινήματα.

Η ενότητα αναφέρεται στην αραβοϊσραηλινή διένεξη δίνοντας έμφαση στον πρώτο αραβοϊσραηλινό πόλεμο, στον πόλεμο του Σουέζ, στον πόλεμο των 6 ημερών και στον πόλεμο του Γιομ Κιπούρ.

 

Λέξεις Κλειδιά: αραβοϊσραηλινή διένεξη, Σουέζ, Νάσερ, Γιομ Κιπούρ, πόλεμος των 6 ήμερών.

Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε την παγκόσμια διάσταση της μεταπολεμικής οικονομικής ανάπτυξης. Θα συζητήσουμε ορισμένα από τα αίτια της εν λόγω ανάπτυξης, όπως τις τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά και τα κοινωνικά και πολιτικά θεμέλια της, όπως την επικρατηση του Κεϋνσιανισμού.

 

Λέξεις Κλειδιά: Κεϋνσιανισμός , τεχνολογία, διεθνοποίηση της οικονομίας, οικονομικό θαύμα, ανάπτυξη.

Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τα νέα κοινωνικά κινήματα. Συγκεκριμένα, θα αναφερθούμε στο κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα στις ΗΠΑ, στο φοιτητικό κίνημα και στην εξέγερση του Μάη του 1968 και στο μετασχηματισμό της θέσης των γυναικών μέσα από το φεμινιστικό κίνημα.

 

Λέξεις Κλειδιά: πολιτικά δικαιώματα, Γαλλικός Μάης, φοιτητικό κίνημα, φεμινιστικό κίνημα.

Αυτή η θεματική ενότητα αναφέρεται σε ιδιαίτερες στιγμές της ψυχροπολεμικής διαδικασίας όπως την περίοδο της αποσταλινοποίησης, την ανέγερση του τείχους του Βερολίνου, την κουβανική επανάσταση και τον πόλεμο του Βιετνάμ.

 

Λέξεις Κλειδιά: τείχος του Βερολίνου, Φιντέλ Κάστρο, Χο Τσι Μιν, πόλεμος του Βιετνάμ, κουβανική επανάσταση, αποσταλινοποίηση.

Σε αυτή την ενότητα θα εξετάσουμε τα βασικά αίτια της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 70. Θα αναφερθούμε στην άνοδο, στη σταδιακή επικράτηση και στην παγκοσμιοποίηση της νεοφιλελεύθερης οικονομίας και πολιτικής. Τέλος, θα αναφερθούμε στις κοινωνικές συνέπειες της νεοφιλελεύθερης απάντησης στην κρίση.

 

Λέξεις Κλειδιά: οικονομική κρίση, νεοφιλελευθερισμός, παγκοσμιοποίηση.

Αυτή η ενότητα εξετάζει τις διαδικασίες και τα αίτια κατάρρευσης των κομμουνιστικών καθεστώτων στην Ευρώπη. Εστιάζει στις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης της δεκαετίας του 70 στα κομμουνιστικά καθεστώτα, στα χαρακτηριστικά της "σχεδιασμένης οικονομίας" και στις προσπάθειες της μεταρρυθμιστικής πολιτικής του Μιχαήλ Γκορμπατσώφ.

 

Λέξεις Κλειδιά: κομμουνιστικά καθεστώτα, κατάρρευση, Γκορμπατσώφ, σχεδιασμένη οικονομία, περεστροϊκά, γκλάσνοστ.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  2289
Αρ. Προβολών :  12342

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -