Σύγχρονες Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Πανεπιστημιακή Διδασκαλία

Καφένια Μπότσογλου, Ιωάννης Ρουσσάκης

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό απευθύνεται σε μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, τα οποία επιθυμούν να βελτιώσουν την ποιότητα της διδασκαλίας τους. Βασίζεται στις βασικές αρχές εκπαιδεύσης ενηλίκων, και πραγματοποιήται με βιωματικές τεχνικές.

Κωδικός: SEAC291
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Άλλο

Ημερολόγιο