Κοινωνιογλωσσολογικές προσεγγίσεις στη γλώσσα και τη διδασκαλία

Ελένη Γκανά

Περιγραφή

To μάθημα πραγματεύεται ζητήματα και έννοιες που εντάσσονται στο ευρύ πλέγμα σχέσεων γλώσσας και κοινωνίας, δηλαδή στο πεδίο της κοινωνιογλωσσολογίας. Συζητά συνέπειες που έχουν αρχές και συμπεράσματα του κλάδου αυτού της γλωσσολογίας στην εκπαιδευτική πρακτική και ειδικότερα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πρακτικών γλωσσικού γραμματισμού.

Ορισμένα θέματα και κυριότερες έννοιες που προσεγγίζονται: Γλωσσική ποικιλότητα (κάθετη και οριζόντια), η διμορφία και το γλωσσικό ζήτημα στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας, λειτουργικές ποικιλίες, η περίσταση επικοινωνίας. Διγλωσσία- πολυγλωσσία, γλωσσικές στάσεις,  γλωσσική πολιτική και διδακτικές πρακτικές. Κριτική προσέγγιση της γλωσσικής διδασκαλίας: εφαρμογές.

Κωδικός: SEAC289
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -