ΝΟΗΣΗ & ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΜΑΡΙΖΑ ΧΑΤΖΗΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Περιγραφή

Το μάθημα "Νόηση & Δεξιότητες μάθησης" θα εξεταστεί με γραπτές εξετάσεις ανάπτυξης.

Επίσης είναι υποχρεωτική η εκπόνηση και παρουσίαση εργασίας ατομικής ή ομαδικής σε μορφή power point. 

Οι παρουσιάσεις των εργασιών ορίστηκαν για τις 12/12/2016 και 19/12/2016. Παρακαλούνται οι φοιτητές που έχουν δηλώσει το μάθημα να δηλώσουν θέμα εργαςίας στο επόμενο μάθημα στις 21/11/2016.

Σύγγραμα μαθήματος: "Μεταγνωστικές διεργασίες και αυτο-ρύθμιση". Κωσταρίδου- Ευκλείδη (2011).

Κωδικός: SEAC283
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις