Κινητικά προβλήματα και πολλαπλές αναπηρίες

Ιουλία Νησιώτου

Περιγραφή

Η αδρή και λεπτή κινητικότητα αποτελούν μια βασική παράμετρο της ανάπτυξης του παιδιού. Η διαταραχή τους έχει σημαντικό αντίκτυπο στη σχολική και κοινωνική ένταξη. Παρουσιάζεται η φυσιολογία της κίνησης, τα βασικά στάδια της εξέλιξης και της ωρίμανσής της στην παιδική ηλικία, τα αίτια τα οποία μπορεί να προκαλέσουν τις διαταραχές της. Εκτεταμένη αναφορά γίνεται στην Εγκεφαλική Παράλυση, που αποτελεί το συχνότερο αίτιο κινητικής αναπηρίας στη σχολική ηλικία, στις μορφές της και στις αναπηρίες που μπορεί να συνυπάρχουν με την κινητική δυσλειτουργία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις εκπαιδευτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και την ένταξη των μαθητών με κινητικά προβλήματα και στη συνεργασία της διεπιστημονικής ομάδας που θα τις υλοποιήσει. Η ΄κατανόηση των δυσκολιών στη μάθηση και την επικοινωνία που μπορεί να παρουσιάζει αυτή η ομάδα μαθητών και του ρόλου των υπολοίπων μελών της ομάδας παρέμβασης θα βοηθήσει τον ειδικό παιδαγωγό στο έργο του.

Κωδικός: SEAC260
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Αναλύεται η διεπιστημονική παρέμβαση η οποία έχει σα στόχο την πρόληψη μεγάλων δυσλειτουργιών, τη βελτίωση της κινητικότητας και της αυτονομίας, την ισότιμη εκπαίδευση, τη διευκόλυνση  της φοίτησης στο σχολείο, και τελικά, την σχολική και κοινωνική ένταξη. Παρουσιάζεται ο ρόλος των θεραπευτών (φυσικοθεραπευτή, εργοθεραπευτή κλπ) και δίνεται έμφαση στο ρόλο του ειδικού παιδαγωγού και στις προσαρμογές των χώρων και της διδασκαλίας, με γνώμωνα την ασφαλή και επιτυχή συμμετοχή του μαθητή με κινητικά προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ορισμός, αίτια και μορφές της Εγκεφαλικής Παράλυσης, που αποτελεί τη συχνότερη κινητική διαταραχή στην παιδική ηλικία. Παρουσίαση των  δυσλειτουργιών που μπορεί να συνυπάρχουν με το κινητικό έλλειμμα στην Εγκεφαλική Παράλυση: Επιληψία, Νοητική Υστέρηση, διαταραχές λόγου, όρασης, ακοής, σίτισης κλπ. και οι οποίες δυσχεραίνουν τη φοίτηση στο σχολείο και την κοινωνική ένταξη και απαιτούν ιδιαίτερες παρεμβάσεις.

Στην ενότητα αυτή παρουσιάζεται το Νευρικό Σύστημα του ανθρώπου, τα κύτταρα και οι δομές του, με έμφαση στα κέντρα που ελέγχουν την κίνηση. Επίσης δίνεται συνοπτικά η πορεία της φυσιολογικής κινητικής ανάπτυξης του βρέφους και του νηπίου, ώστε να κατανοηθούν οι διαταραχές της και τα αίτια κινητικής δυσλειτουργίας. Εμφαση δίνεται στην πλαστικότητα του παιδικού εγκεφάλου, η οποία αποτελεί τη βιολογική βάση της παρέμβασης.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  842
Αρ. Προβολών :  5795

Ημερολόγιο