Εγκαιρη ανίχνευση και παρέμβαση στη νηπιακή ηλικία

ΙΟΥΛΙΑ ΝΗΣΙΩΤΟΥ

Περιγραφή

Έγκαιρη παρέμβαση είναι η παροχή οργανωμένων προγραμμάτων παρέμβασης στα παιδιά με βιολογική ή κοινωνική ευπάθεια και στις οικογένειές τους, με στόχο την πρόληψη ή την ελαχιστοποίηση των δυσλειτουργιών. Παρέχεται από διεπιστημονική ομάδα ειδικών και εξαρτάται από την κοινωνική πολιτική της κάθε χώρας. Αποτελεί ένα καινούριο πεδίο για τους Παιδαγωγούς, οι οποίοι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο, προετοιμάζοντας με την παρέμβασή τους το παιδί για  την ένταξή του στις σχολικές δομές.

Κωδικός: SEAC257
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Αναλύεται η έννοια της έγκαιρης παρέμβασης, η οποία είναι κυρίως οικογενειοκεντρική και περιλαμβάνει υπηρεσίες και πλαίσια στήριξης του μικρού παιδιού "υψηλού κινδύνου" ή με διαγνωσμένη δυσλειτουργία. Παρουσιάζονται σύντομα η έννοια της "Ανάπτυξης" και οι φάσεις ανάπτυξης του παιδιού. 'Εμφαση δίνεται στην παρουσίαση των φαινομένων και μηχανισμών πλαστικότητας του εγκεφάλου και του ρόλου τους, τόσο στην κατασκευή, όσο και στη λειτουργία και την επιδιόρθωση τυχόν βλαβών του αναπτυσσόμενου εγκεφάλου.

Εξετάζονται χωριστά οι διαταραχές της ανάπτυξης του παιδιού : Διαταραχές όρασης, ακοής, διαταραχές αυτιστικού φάσματος, νοητική καθυστέρηση, κινητική δυσλειτουργία.Μετά από σύντομη παρουσίαση των αιτίων και των μηχανισμών που οδηγούν στις διαταραχές της ανάπτυξης του παιδιού, αναλύονται οι μέθοδοι και οι στόχοι έγκαιρης ανίχνευσης και παρέμβασης σ΄αυτές τις κατηγορίες παιδιών. Επίσης παρουσιάζεται η έγκαιρη παρέμβαση για παιδιά "υψηλού κινδύνου", όπως  παιδιά με γενετικά σύνδρομα ή  πρόωρα, και παιδιά με κοινωνικούς παράγοντες επικινδυνότητας.

Παρουσιάζεται ο ρόλος και η συμβολή των διαφόρων ειδικοτήτων που μπορεί να προσφέρουν στο παιδί και την οικογένειά του μέσα από τα προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης και το επίπεδο των υπηρεσιών σε διάφορες χώρες του εξωτερικού.

Ημερολόγιο