Πρακτική Άσκηση Κατεύνθυνσης Νηπιαγωγών

Καφένια Μπότσογλου

Περιγραφή

- Το μάθημα δεν διαθέτει περιγραφή -

Κωδικός: SEAC242
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος, Υποχρεώσεις φοιτητών, εξετάσεις

Οργανωτική δομή των νηπιαγωγείων. Οργάνωση και λειτουργεία

Περιγραφή μιας σχολικής μέρας στο νηπιαγωγείο. Ρουτίνες των παιδιών, διαλείμματα, μαθησιακές εμπειρίες, κατανομή του χρόνου και του χώρου

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -