Ερευνητικές Εφαρμογές στην Ειδική Αγωγή

Ηλίας Αβραμίδης

Περιγραφή
Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με ερευνητικές πρακτικές στην ειδική αγωγή, η ανάπτυξη κριτικού προβληματισμού και ερμηνείας των ερευνητικών πορισμάτων και ο σχεδιασμός πρωτότυπων ερευνητικών προτάσεων.
Κωδικός: SEAC234
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις