Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Διονύσιος Βαβουγυιός

Περιγραφή
Ο σκοπός του μαθήματος είναι διπλός: (α) να εφοδιάσει τον φοιτητή /τρια με τα κατάλληλα εργαλεία ώστε να καταστήσει την διδασκαλία του / της όσο το δυνατό αποτελεσματικότερη και (β) να ωθήσει τον φοιτητή /τρια να αναζητά διαρκώς τις καλύτερες μεθόδους (από πλευράς διδακτικής) που έχουν ως αποτέλεσμα την ουσιαστική και σε βάθος μάθηση των επιλεγμένων θεμάτων του πεδίου των Φυσικών Επιστημών τα οποία περιέχονται στο αναλυτικό πρόγραμμα.
Κωδικός: SEAC231
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο