Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή

Charalampos Karagiannidis

Περιγραφή

Το μάθημα αναφέρεται στις σύγχρονες εφαρμογές των ΤΠΕ (και ιδιαίτερα του διαδικτύου και του παγκόσμιου ιστού) για την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή, και περιλαμβάνει θέματα όπως τα συστήματα διαχείρισης μάθησης και μαθησιακού περιεχομένου, τα αντικείμενα μάθησης και τα πρότυπα μαθησιακών τεχνολογιών, τα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης, τη μάθηση μέσω κινητών συσκευών, τα προσαρμοστικά περιβάλλοντα μάθησης, κλπ. Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει υποχρεωτική εργασία και γραπτή εξέταση.

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης

karagian@uth.gr

Κωδικός: SEAC199
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις