Εργαστήριο Ι: Τεχνικές Συμβουλευτικής Παρέμβασης

Γεώργιος Κλεφτάρας

Περιγραφή
Δύο είναι οι βασικοί στόχοι του εργαστηριακού αυτού μαθήματος: Α) Η σε βάθος κατανόηση της στάσης και της φιλοσοφίας ζωής που αποτελούν απαραίτητα στοιχεία αφενός για την δημιουργία μιας ποιοτικής συμβουλευτικής σχέσης και αφετέρου για τη νοηματοδότηση και την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής παρέμβασης. Πρόκειται για μια διαδικασία που απαιτεί από τους φοιτητές αρχικά αυτογνωσία, εμβάθυνση και ουσιαστικό προβληματισμό και στη συνέχεια βιωματική δουλειά για την καλλιέργεια αυτών των στοιχείων. Β) Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με τις βασικές τεχνικές/ δεξιότητες παρέμβασης στη Συμβουλευτική, με απώτερο σκοπό να γνωρίσουν πώς να προσεγγίζουν εποικοδομητικά, να στηρίζουν και να βοηθούν σε ένα πρώτο επίπεδο τα άτομα με τα οποία καλούνται να δουλέψουν στο χώρο της Ειδικής Αγωγής, της Εκπαίδευσης και της Υγείας. Το μάθημα περιλαμβάνει ένα θεωρητικό και ένα καθαρά πρακτικό μέρος, όπου οι φοιτητές, μέσα στην τάξη, αλλά και με εργασίες εκτός τάξης, θέτουν σε εφαρμογή τις τεχνι
Περισσότερα  
Κωδικός: SEAC174
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -