Εισαγωγή στις Εφαρμογές ΤΠΕ

Charalampos Karagiannidis

Περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), με έμφαση στις εφαρμογές τους για την εκπαίδευση και την ειδική αγωγή. Οι διαλέξεις του μαθήματος περιλαμβάνουν θέματα όπως: εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του Η/Υ, λειτουργικό σύστημα και εφαρμογές, αλγόριθμοι και προγραμματισμός, διαδίκτυο και παγκόσμιος ιστός, τεχνητή νοημοσύνη, διάχυτος υπολογισμός και περιρρέουσα νοημοσύνη, εφαρμογές ΤΠΕ για την εκπαίδευση και την πρόσβαση ατόμων με ειδικές ανάγκες, κλπ. Η αξιολόγηση του μαθήματος περιλαμβάνει υποχρεωτικές εργασίες και γραπτή εξέταση.

Χαράλαμπος Καραγιαννίδης
karagian@uth.gr

Κωδικός: SEAC165
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις