Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 1

Γαλήνη Σαπουντζάκη

Περιγραφή

Οδηγός μαθήματος ΕΝΓ 1

Στόχοι: Να αποκτήσουν οι φοιτητές τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν την Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (ΕΝΓ) για να συζητήσουν και να περιγράψουν απλά θέματα της καθημερινής ζωής και να δομούν μια απλή ιστορία στην ΕΝΓ.

Περιγραφή του μαθήματος σε θεματικές ενότητες:

1η ενότητα: Γνωριμία και ανταλλαγή προσωπικών στοιχείων στην ΕΝΓ

2η ενότητα: Ο χώρος γύρω μας

3η ενότητα: Οι άνθρωποι γύρω μας

4η ενότητα: Καθημερινή ζωή και συνήθειες

5η ενότητα: Περιγραφή ανθρώπων και γεγονότων στην ΕΝΓ

 

Αξιολόγηση: Η αξιολόγηση θα είναι συνεχής και θα επιτευχθεί μέσα από ασκήσεις και εργασίες.

Κωδικός: SEAC132
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

Θέματα γραμματικής: Εισαγωγή στην τρισδιάστατη δομή της ΕΝΓ: πληθυντικός, παράταξη, ονοματική και ρηματική φράση, ποιοτικοί και ποσοτικοί χαρακτηρισμοί στην ΕΝΓ.

Λεξιλόγιο: Οικογένεια, χρώματα

Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε καφέ, περιγράφουμε την αίθουσα χονδρικά, περιγράφουμε την οικογένειά μας

Δομή: Θέμα - Σχόλιο, Βασικοί ταξινομητές

Λεξιλόγιο: εικονικά νοήματα σχετικά με το α) παραπάνω, ρούχα

 

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις