Ο ΚΩΔΙΚΑΣ BRAILLE – KATAKTHΣΗ ΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ

Argyropoulos Vassilios

Περιγραφή

Το μάθημα στοχεύει από θεωρητικής πλευράς στην παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με τη φύση απτικών μορφών και του Braille καθώς και ιστορικών στοιχείων που έχουν σχέση με την εμφάνιση άλλων ανάγλυφων συστημάτων καθώς και με την εξέλιξη και σημερινή μορφή του συστήματος Braille. Γίνεται μια βιβλιογραφική αναφορά όσον αφορά στην κατάκτηση γραφής και ανάγνωσης μέσω Braille και επισημαίνεται η σπουδαιότητα των προγραφικών και προαναγνωστικών δραστηριοτήτων.

Από πρακτικής πλευράς δίνεται έμφαση στην εκμάθηση του λογοτεχνικού και του επιστημονικού (Nemeth) κώδικα Braille, καθώς και σε ζητήματα διδακτικής μεθοδολογίας.

Κωδικός: SEAC119
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό

Θεματικές Ενότητες

δείτε σχετικό υλικό για το μάθημα

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις