Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ

Argyropoulos Vassilios

Περιγραφή
Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της ευρύτερης δομής αναλυτικών προγραμμάτων προκειμένου για την αντιμετώπιση και στήριξη μαθητών με προβλήματα όρασης. Επίσης αναλύονται ειδικές θεματικές περιοχές με αντίστοιχες διαφοροποιήσεις σε συγκεκριμένες περιοχές όπως, ανάπτυξης ειδικών ικανοτήτων (ακουστικών, απτικών, αισθητηριοκινητικών κλπ)
Κωδικός: SEAC110
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις