Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΣΟΒΑΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Argyropoulos Vassilios

Περιγραφή
Το μάθημα αποτελεί μια προέκταση του μαθήματος «εισαγωγή στην εκπαίδευση ατόμων με σοβαρά προβλήματα όρασης». Βασικός στόχος είναι η ανάλυση της πολυπλοκότητας της απτικής αντίληψης, καθώς και η περιγραφή δυνατοτήτων μιας κατάλληλης διδακτικής προσέγγισης σε ολιστική βάση. Επίσης υπογραμμίζεται ο κρίσιμος ρόλος που έχουν οι πολυεπιστημονικές ομάδες εργασίας στη διαμόρφωση διδακτικών στόχων καθώς και στο σχεδιασμό εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
Κωδικός: SEAC108
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις