ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ I

Δημήτριος Παντελής

Περιγραφή

Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι να βοηθήσει τον φοιτητή να κατανοήσει εύκολα τη θεωρία της στατιστικής, να αντιληφθεί τη χρησιμότητα της εφαρμογής των στατιστικών μεθόδων στους διάφορους τομείς ενασχόλησης των μηχανικών και να αποκτήσει την ικανότητα να χρησιμοποιεί όλες αυτές τις μεθόδους και τις τεχνικές για να λύνει πραγματικά προβλήματα.

Κωδικός: MHXB111
Κατηγορία: Μηχανολόγων Μηχανικών » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά Δημιουργού
CC - Αναφορά Δημιουργού

Θεματικές Ενότητες

 • Μοντέλα πιθανοτήτων: δειγματικός χώρος, νόμος πιθανότητας, αξιώματα πιθανοτήτων
 • Δεσμευμένη πιθανότητα, πολλαπλασιαστικός κανόνας, θεώρημα συνολικής πιθανότητας, κανόνας του Bayes, ανεξαρτησία
 • Αρχές αρίθμησης: μεταθέσεις, συνδυασμοί, διαμερίσεις
 • Διακριτές τυχαίες μεταβλητές: συνάρτηση πιθανότητας
 • Κατανομές: Bernoulli, διωνυμική, γεωμετρική, Poisson
 • Μέση τιμή, διασπορά
 • Από κοινού συνάρτηση πιθανότητας, δεσμευμένη συνάρτηση πιθανότητας, ανεξαρτησία
 • Συνδιασπορά, συντελεστής συσχέτισης
 • Στατιστικές εκτιμήσεις: σημειακές εκτιμήσεις, ιδιότητες εκτιμητριών
 • Κατανομές εκτιμητριών και διαστήματα εμπιστοσύνης μέσης τιμής και ποσοστού
 • Προσδιορισμός μεγέθους δείγματος
 • Μετασχηματισμοί τυχαίων μεταβλητών (ροπογεννήτριες), άθροισμα κανονικών τυχαίων μεταβλητών
 • Κεντρικό Οριακό Θεώρημα
 • Συνεχείς τυχαίες μεταβλητές: αθροιστική συνάρτηση κατανομής, συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας, μέση τιμή, διασπορά
 • Κατανομές: ομοιόμορφη, εκθετική, κανονική

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1066
Αρ. Προβολών :  4152

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

 • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -