Δημογραφία

Βύρων Κοτζαμάνης

Περιγραφή

Το μάθημα «Δημογραφία» εντάσσεται σε 2 από τις 7 βασικές ενότητες μαθημάτων του Προγράμματος σπουδών του ΤΜΧΠΠΑ, και ειδικότερα στις ενότητες «γεωγραφία και το περιβάλλον» και «κοινωνικές επιστήμες του χώρου».

Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τις πηγές πληροφοριών στη Δημογραφία και την αξιοποίηση τους για τις ανάγκες της δημογραφικής ανάλυσης (βλ. τις βασικές μεθόδους και τεχνικές της). Η διδακτέα ύλη συνοπτικά περιλαμβάνει τα κάτωθι:

  • Εισαγωγικά (το αντικείμενο της Δημογραφίας, η εμφάνιση και η άνδρωσή της- η παρουσία της σαν αυτόνομο επιστημονικό πεδίο, η Δημογραφία στην Ελλάδα).
  • Οι πηγές πληροφοριών στη Δημογραφία (απογραφές, φυσική κίνηση του πληθυσμού, δημοτολόγια, μητρώα, έρευνες κτλ) και οι φορείς παραγωγής δημογραφικών στοιχείων. Κριτική παρουσίαση, τύπος και διαθεσιμότητα των δεδομένων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
  • Οι αδροί δείκτες στην μελέτη των κύριων δημογραφικών συνιστωσών και τα όρια τους στην ερμηνεία και
Περισσότερα  
Κωδικός: ΚΥ0406
Κατηγορία: Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Εισαγωγή

Πηγές και Δεδομένα

Ιστορική αναδρομή.

Η μεταβλητή χρόνος – Διάγραμμα του LEXIS

Μέθοδοι ανάλυσης πληθυσμιακών δομών - Η Πυραμίδα των ηλικιών

Δημογραφική Μετάβαση

Αδροί δείκτες - Ισοζύγια

Δομικοί Δείκτες

Μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής

Προτυποποίηση

Ανάλυση Θνησιμότητας – Πίνακες επιβίωσης

Ανάλυση Γονιμότητας

Ανάλυση Γαμηλιότητας

Γεωγραφική Κινητικότητα - Μετανάστευση

Προβολές Πληθυσμού

Δημογραφικές Θεωρίες και Δημογραφική Πολιτική

Γεωγραφικός Χώρος και Κατανομή του Πληθυσμού

Οι Δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα

Οι Δημογραφικές εξελίξεις στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

Εκπαιδευτικό υλικό

Πληροφοριακό υλικό

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  4021
Αρ. Προβολών :  21562

Ημερολόγιο