Περιβαλλοντική Μηχανική και Διαχείριση

Αθανάσιος Κούγκολος

Περιγραφή

Η Περιβαλλοντική Μηχανική και Διαχείριση έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της δημιουργίας, της μεταφοράς και της κατεργασίας αερίων, υγρών και στερεών ρύπων. Είναι μάθημα υποδομής για οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με ειδικά περιβαλλοντικά θέματα όπως οι Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η διαχείριση αποβλήτων, οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, η χωροθέτηση Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων και η χωροθέτηση βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών.Η πρώτη ενότητα του μαθήματος ασχολείται με τη ρύπανση του αέρα και την επεξεργασία των αερίων αποβλήτων. Πιο συγκεκριμένα παρουσιάζονται μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το νέφος, η όξινη βροχή, η τρύπα του όζοντος καθώς και οι μέθοδοι καθαρισμού αερολυμάτων. Η δεύτερη ενότητα ασχολείται με τη ρύπανση των υδάτων και με την επεξεργασία του νερού και των λυμάτων. Εξετάζονται το φαινόμενο του ευτροφισμού, το θέμα των τοξικών αποβλήτων και οι

Περισσότερα  
Κωδικός: MHXA232
Κατηγορία: Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Όχι Παράγωγα Έργα

Θεματικές Ενότητες

Αέρια Ρύπανση

Ρύπανση και διαχείριση νερών

Διαχείριση υγρών αποβλήτων

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A+

Αρ. Επισκέψεων :  680
Αρ. Προβολών :  3008

Ημερολόγιο