Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Ανοιχτό μάθημα 2014-15)

Αθανάσιος Κούγκολος, Τσιτσιφλή Σταυρούλα

Περιγραφή

Το μάθημα ασχολείται με την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα καθώς και Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ). Αναλύεται η εθνική και κοινοτική νομοθεσία καθώς και οι προϋποθέσεις για την εκπόνηση αυτών των μελετών. 

Κωδικός: MHXA231
Κατηγορία: Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

  • Εισαγωγή – Αναφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση
  • Τι είναι η ΕΟΑ, τα περιεχόμενά της, πότε εκπονείται
  • Η βασική περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα
  • Τα περιεχόμενα της ΜΠΕ – κεφάλαια 1-4 – πηγές πληροφοριών
  • Τα περιεχόμενα της ΜΠΕ – κεφάλαια 5-8 – πηγές πληροφοριών - πίνακες
  • Τι είναι η στρατηγική ΜΠΕ, τα περιεχόμενά της, πότε εκπονείται

 

  • Συνοπτική περιγραφή της μεθοδολογίας εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων – μέθοδοι αντιμετώπισης

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  489
Αρ. Προβολών :  4546

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • - Δεν υπάρχουν ανακοινώσεις -