Οικονομετρία

Μαρί-Νοέλ Ντυκέν, Μαρία Τσιάπα

Περιγραφή

Η μελέτη των κοινωνικών, οικονομικών, τεχνικών και φυσικών φαινόμενων σ’ ένα συγκεκριμένο χώρο (είτε μακρο-επίπεδο είτε μικρο-επίπεδο), η διερεύνηση των σχέσεων που επικρατούν μεταξύ διαφόρων μεταβλητών (που εκφράζουν χρονικά ή/και χωρικά φαινόμενα), καθώς και η «αυξανομένη πίεση» που παρατηρείται για το σχεδιασμό και τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων απαιτούν όλο και περισσότερο τη δημιουργία θεωρητικών και εμπειρικών μοντέλων στα οποία μπορούν να στηριχθούν οι παραπάνω αναλύσεις.

Το μάθημα αποτελείται από 13 διαλέξεις οι οποίες καλύπτουν τα σημαντικά επιστημονικά πεδία των οικονομετρικών μεθόδων που συμβάλλουν στην ανάλυση της περιφερειακής και γενικότερα της χωρικής ανάπτυξης.

Παρουσιάζονται και αναλύονται (α) οι σημαντικότερες αρχές και έννοιες της οικονομετρίας, (β) τα πιο χρήσιμα υποδείγματα της οικονομετρίας καθώς και (γ) η σύγχρονη στατιστική και οικονομετρική μεθοδολογία που εφαρμόζεται στη διερεύνηση, στον έλεγχο και στην πρόβλεψη των φαινόμενων που μελετώνται, ειδικά σε συνθήκ

Περισσότερα  
Κωδικός: MHXA197
Κατηγορία: Μηχανικών Χωροταξίας Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

  • Το κλασσικό Γραμμικό Υπόδειγμα: βασικές υποθέσεις, συνάρτηση παλινδρόμησης (διμεταβλητό και τριμεταβλτό υπόδειγμα), Μέθοδος των Ελάχιστων Τετραγώνων, συντελεστές παλινδρόμησης, Αξιολόγηση του μοντέλου (συνολική αξιολόγηση του υποδείγματος και αξιολόγηση των συντελεστών του υποδείγματος).
  • Ορισμός της Οικονομετρίας, Σκοποί της Οικονομετρίας, μεθοδολογική προσέγγιση, εξειδίκευση ενός μοντέλου, Απαραίτητες στατιστικές έννοιες (συσχέτιση, διακύμανση, έλεγχοι υποθέσεων κλπ).
  • Το Γενικευμένο Γραμμικό Υπόδειγμα: Μαθηματική μορφή του υποδείγματος, αξιολόγηση του πολυμεταβλητού δείγματος, έλεγχος υποθέσεων με γραμμικούς περιορισμούς, εισαγωγή διαρθρωτικών μεταβλητών (ψευδομεταβλητές) και έλεγχος τους, Εφαρμογή του Γραμμικού Υποδείγματος στον υπολογιστή με SPSS, ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων με τη χρήση διαφορών παραδειγμάτων.
  • Οι παραβιάσεις των σημαντικότερων υποθέσεων των γραμμικών υποδειγμάτων: Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα, Πολυσυγραμμικότητα, Σφάλματα εξειδίκευσης υποδειγμάτων, έλεγχοι και επίλυση των προβλημάτων; Εφαρμογή μοντέλων με SPSS και EViews.
  • Οι παραβιάσεις των σημαντικότερων υποθέσεων των γραμμικών υποδειγμάτων: Αυτοσυσχέτιση, Ετεροσκεδαστικότητα, Πολυσυγραμμικότητα, Σφάλματα εξειδίκευσης υποδειγμάτων, έλεγχοι και επίλυση των προβλημάτων; Εφαρμογή μοντέλων με SPSS και EViews
  • Υπόδειγμα με διαστρωματικά στοιχεία χρονολογικών σειρών (Panel data)
  • Υποδείγματα διακριτών και περιορισμένων εξαρτημένων μεταβλητών : το υπόδειγμα Probit, το υπόδειγμα Logit.
  • Υπόδειγμα ANCOVA.

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  1463
Αρ. Προβολών :  6271

Ημερολόγιο